Bảng giá dịch vụ

Bảng giá
 • Sân bay Phù Cát <-> Quy Nhơn
 • 4 chỗ: 220,000 đ/ Chuyến
 • 7 chỗ: 350,000 đ/ Chuyến
 • 16 chỗ: 800,000 đ/ Chuyến
 • 24 chỗ: 1,200,000 đ/ Chuyến
 • 29 chỗ: 1,500,000 đ/ Chuyến
Gọi đặt xe ngay !
Bảng giá
 • Phù Cát <-> FLC Nhơn Lý Resort
 • 4 chỗ: 300,000 đ/ Chuyến
 • 7 chỗ: 350,000 đ/ Chuyến
 • 16 chỗ: 800,000 đ/ Chuyến
 • 24 chỗ: 1,200,000 đ/ Chuyến
 • 29 chỗ: 1,500,000 đ/ Chuyến
Gọi đặt xe ngay !
Bảng giá
 • Cho thuê xe hợp đồng
 • 4 chỗ: 1,000,000 đ/ Chuyến
 • 7 chỗ: 2,000,000 đ/ Chuyến
 • 16 chỗ: 3,000,000 đ/ Chuyến
 • 24 chỗ: 4,000,000 đ/ Chuyến
 • 29 chỗ: 5,000,000 đ/ Chuyến
Gọi đặt xe ngay !

Bảng giá Tour/ Người

Tour Giá Tour riêng (Từ 3 - 5 Người) Giá Tour ghép (Đi riêng 6 người)
Kì Co - Quy Nhơn 200,000 đ/ Chuyến 300,000 đ/ Chuyến
Quy Nhơn - Phú Yên 250,000 đ/ Chuyến 350,000 đ/ Chuyến
Quy Nhơn - FLC Nhơn Lý 220,000 đ/ Chuyến 340,000 đ/ Chuyến
Sân bay Phù Cát - Kì Co 210,000 đ/ Chuyến 330,000 đ/ Chuyến
Gọi Đặt Xe Ngay Gọi Đặt Xe Ngay